Notlar

LK banner 2016

09:28:53
 2/06/2020

         Son realite bilgilerinin genel bir değerlendirmesinden çıkan sonuçlara göre, maddi olarak var oluşun amacı; birbirinden ayrı ve bağımsız sonsuz sayıdaki kainatların üzerinde bulunan, yine sonsuz sayıdaki ruhların, sembolik olarak ifade edilen ve insan idraki dışında kalan, sonsuz tekamül ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

         Sonsuz sayıdaki ruhların, sonsuz tekamül ihtiyaçlarından bir tanesinin, içinde bulunduğumuz madde kainatıyla nasıl karşılandığı, dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hatta, ayrıntılarıyla anlatılan bu bilgilerin tamamı, bir ruhun, tek bir tekamül ihtiyacının, yüksek prensipler altında nasıl karşılandığının bütününü içermektedir.

         Bununla birlikte, kainatlar üzerine ait sonsuz sayıdaki ruhların, diğer tekamül ihtiyaçlarının, diğer kainatlarla nasıl karşılandığı veya o kainatlardan nasıl mezun oldukları hakkında ise her hangi bir bilgi verilmemiştir.

         Ruhların, bu kainattaki tekamül ihtiyaçları, çok uzun ve yavaş ilerleyen bir hazırlık sürecinden sonra karşılanmaya başlanmaktadır. Tekamül ihtiyaçları ilk kez karşılanmaya başlayan ruhlar, bu hazırlık sürecinden çok daha fazla uzun süren aktif ve hızlı bir ilerleme ve yükselme süreci içerisine girmektedirler.

         Ruhlar, sonsuzluk kadar uzun süren zamanlardan sonra, ünite ismi verilen kainat idare mekanizmasına kadar yükselip vazifeler yapmaya başladıkları zaman, o ruhların bu kainatla alakalı bulunan bütün tekamül ihtiyaçları da karşılanmış olmaktadır.

         Tekamüllerini tamamlayarak bu kainattan mezun olan ruhlar ise, araç olarak kullandıkları süptil bir madde topluluğu olan varlıklarını da ebediyen terk etmektedirler. Terk edilen varlıklar ise anında dağılarak kainat asli maddelerine tekrar dönüşmektedirler.

         Varlıklar, kainat asli maddelerine yani amorf madde hallerine dönüşünce, doğal olarak o varlıklara bağlı ruhların bu kainatla alakalı olan bütün bağları da ebediyen kesilmektedir. Bağları bu kainattan ebediyen kesilen ruhlar ise, geriye kalan sonsuz tekamül ihtiyaçlarıyla kainatlar üzerinde öylece kalmamaktadırlar.

         Ruhların geriye kalan tekamül ihtiyaçları, esas kaynağı kainatların ve ruhların üzerinde bulunan yüksek prensiplerin idaresi altında daha üst bir kainatta karşılanmaya devam etmektedir.

         Bu gün, içinde yaşadığımız dünya ve dolayısı ile hidrojen alemi, maddenin sonsuz varyasyonlarından meydana getirilmiş bu koca kainat içerisinde, her seviyedeki ruhlar için büyük ve genel bir hazırlık ortamı oluşturmaktadır.

         Yani bütün gezenleriyle, bütün güneş sistemleriyle, bütün galaksileriyle ve bütün nebülözleriyle, uzayı dolduran bütün kaba madde oluşumları, içinde bulunduğumuz hidrojen alemini oluşturmaktadırlar. Ve, bu alemin var oluş amacı, kainatlar üzerine ait ruhları, bu kainatla alakalı bulunan tekamül ihtiyaçlarının karşılanmasına hazırlamak içindir.

         Dolayısı ile, maddesel olarak var oluş, her ne kadar büyük ve geniş görünürse görünsün, içinde bulunduğumuz hidrojen aleminin kaba maddeleriyle sınırlı kalmamaktadır. Bu var oluşa yarı süptil ve süptil alemler ve o alemlerin elemanları da dahil bulunmaktadır.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.