Notlar

LK banner 2016

09:36:41
 2/06/2020

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, bir topluluk içindeki otomatik vazifelerden bahsedilirken, bir küfecinin yaptığı iş örnek olarak gösterilmiş ve yapılan bu işin, otomatizmanın çeşitli karakterlerinden birisi olduğu söylenmiştir.

         Küfeci, sırtında taşıdığı büyük bir sepetiyle ücret karşılığı yük taşıyan hamal demektir. Küfecilerin sayıları son zamanlarda her ne kadar azalmış olsa da, bu gün aynı işi yapanların prensip olarak eski küfecilerden bir farkı bulunmamaktadır.

         Yani bir insan yakın geçmişte olduğu gibi, sırtındaki sepetiyle de yük taşısa, bu gün olduğu gibi motorlu veya motorsuz her hangi bir taşıma aracıyla da yük taşısa, sonuçta bir ücret karşılığı iş yapmakta ve topluluk için ihtiyaç duyulan bir vazifeyi otomatik olarak yerine getirmektedir.

         Dünya hayatının vazife planlarına bir hazırlıktan ibaret olduğu ve bu hazırlıkların da bir takım otomatizmalarla başladığı açıkça belirtilmektedir. Vazife planlarında, bir idrak birliği içerisinde büyük organizasyon sistemlerine bağlı olarak yapılan vazife kavramıyla, bir küfecinin bir topluluk içinde yaptığı vazife kavramını birbirine karıştırmamak gerekir.

         Dünya hayatında yapılan bütün işler, ister otomatik olsun, ister yarı idrakli veya idrakli olsun, vazife kavramı altında yapılan bütün dünya işleri, yüksek alemlerde başlayan gerçek vazifeye bir hazırlıktan ibarettir. Dolayısı ile küfecilerin, yani taşıyıcıların otomatik olarak yaptıkları vazifeler de, gerçek vazifeye bir hazırlıktan ibaret olmaktadır.

         Bir küfecinin yaptığı iş, vazife planlarına otomatik olarak hazırlanmanın bir örneğini oluşturmaktadır. Eğer biraz dikkat edilecek olursa, bir çok meslek sahibi insanın da, yaptıkları çeşitli işlerle küfecilerden pek farklı olmadığı görülecektir. Yani diğer insanlar da, otomatik veya yarı idrakli olarak topluluk içerisinde yaptıkları vazifelerle, vazife planlarına çeşitli şekillerde hazırlanmaktadırlar.

       Bu bilgilere göre, bir topluluk içerisinde vazife planlarına otomatik olarak hazırlanmanın sayılamayacak kadar çok çeşitli yollarının ve imkanlarının bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Tüm bu hazırlık imkanları da, vazife planlarına bağlı vazifeli varlıkların gözetimi altında gelişmekte ve genişlemektedirler.

         Bir topluluk içerisinde yapılan otomatik vazifeler hakkındaki ayrıntılı bilgiler, dünyaya bir hediye olarak verilen ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitapta bulunmaktadır.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.