Makaleler

LK banner 2016

13:10:00
 4/08/2021

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde ruhların, sembolik olarak açıklanan sonsuz tekamül ihtiyaçlarının, sonsuz sayılardaki kainatlarla karşılandığı belirtilmiştir. Fakat aynı zamanda ruhların, sonsuz sayılardaki kainatlarla doğrudan doğruya her hangi bir bağlarının veya her hangi bir alış verişlerinin bulunmadığı da belirtilmiştir.

         Ruhların, sonsuz sayılardaki kainatlarla nasıl bir bağ kurdukları, hangi kuvvet veya etkenlerin sebep olduğu, nasıl bir alış veriş içerisine girdikleri, sonsuz tekamül ihtiyaçlarından tek bir tanesinin nasıl sıfırdan başlayıp içinde bulunduğumuz madde kainatıyla tamamlandığı, ve bir ruhun tekamül ihtiyacının karşılanmasının ne demek olduğu, bir projektörün çalışma sistemine benzetilerek ayrıntılarıyla izah edilmiştir.

         Dünyaya hediye olarak verilen bilgilerin üçüncü bölümünde, büyük dünya devresinin kapanışıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verilirken, dünyadaki nüfus artışının başlıca sebebinin, dünyadan şimdiye kadar ayrılıp da spatyomda birikmiş varlıkların hepsinin dünyaya dönmesi olarak açıklanmıştır. Dünyaya dönmek için bekleyen varlıklar hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Spatyomda ne kadar çok varlığın beklediği dünyada yaşayanlar tarafından bilinemez fakat, dünyaya dönmek için bekleyen bütün varlıkların her birinin ayrı ayrı birer geçmişleri ve gelişmişlik dereceleri bulunmaktadır.

         Dünyaya verilen hediye hakkında bilinen bazı gerçekleri kısaca ifade etmeye çalışalım. Çünkü bu hediye, bir kısım insana, bir kısım kesime veya bir kısım topluluğa verilmiş bir hediye gibi düşünülmektedir.

         Her şeyden önce, dünyaya bir hediye olarak verilen bilgiler, dünyaya duyurulmasından yıllar önce, o geçmiş zamanların yaşanan dünya realitelerinden verilen örneklerle, o geçmiş zamanların konuşulan diliyle, yüksek vazife planından büyük bir organizasyon tarafından belirli aralıklarla dünyaya verilmiş, büyük bir özenle derlenip toparlanmış, gelecekte mutlaka ihtiyaç duyulacağı bilindiği için dünyadaki sorumlularına teslim edilip güvenli bir yere kaldırılmış, yaklaşık geçen bir ömürlük zamandan sonra bu ihtiyaç ortaya çıkmış, ve planlandığı şekilde açılıp dünya insanlığına sunulmuştur.

         Fakat, yaklaşık bir ömürlük zamandan sonra ortaya çıkan bu ihtiyacın, otomatizmalarla bu günlere kadar gelen insanlıkta, aynı anda ve aynı derecede ortaya çıkmadığını, öncelikli olarak bu bilgileri arayan ve bekleyen insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını da unutmamak gerekir.

         Son realite bilgilerine göre, vazifeli varlıkların dünyada kullandıkları materyallerden bazıları da, insanları vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine hazırlayan otomatizmaları olmaktadır. Dünya hayatında, tekamül hazırlığının bir gereği olarak yaşanan insanlık safhasına ait otomatizmalar hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ifade etmeye çalışalım.

         Dünya, her şeyiyle birlikte varlıklar için büyük bir tekamül aracı olmaktadır. Büyük bir maksatla gelmiş olan bitki safhasının varlıklarını hayvanlık safhasına hazırladığı gibi, hayvanlık safhasının varlıklarını da insanlık safhasına hazırlamaktadır. İnsanlık safhasına hazırladığı varlıkları da, yüksek alemlerde başlayan vazife planları için hazırlayıp gönderebilecek her türlü tekamül araçlarına sahip bulunmaktadır.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.