Ndebele / Zulu

LK banner 2016

12:05:52
 4/08/2021

Salibonani
Eminyakeni ezinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa edlulileyo, kwakulezizwe ezimbili ezinkulu. Izizwe lezi zadilika zatshona elwandle ngemuva kotshabalala kwalezi zizwe kwavela izizwe esizibonayo kwelanamuhla, Abantu abasindayo ekutshabalaleni kwezizwe ezindala bachithekana begcwala izizwe lezi ezavelayo, ngokunjalo lokhu kwadala ukuqala kwempilo kabutsha. Ngokunjalo ubudlelwano babantu bayabuqhubeka kwanduba ukuqala kwezigaba lobukhosim, lokhu kusitsho ukuthi imithetho emitsha yavela ngokunjalo yehlukana ngokwehlukana kwabantu lezindawo.
Ulwazi lwanda ebantwini, namuhla ezenzakalo esizibonayo ziveza ukuthuthuka kwabantu kuyo iminyaka ezinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa.
Ukuguquka kwempilo yezizwe, impilo yezinanakazana kunye labantu abaphila kizo kuyenzakala njalo-njalo eminyakeni ezinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa. Namuhla ngezenzakalo esizibona eningizimu zibonisa ukuthi umhlaba sulungela ukuguquka ngakho kwande ukuphela.
Kodwa khona okuqakathekileyo lulwazi lwempilo emhlabeni lokuba kungani iqala njalo iphela lokuthi kungani kumele iqale kutsha ngaphambi kokuba iminyaka eqanjiweyo isidlule. Lolu lwazi beluyimfihlo sonke lesisikhathi kuze kube namuhlanje.
Ngokunjalo ulwazi lolu luzaxazululwa, lokhu lizakuthola kugwalo oluthiwa "Divine Order and The Universe" olwaphiwa abantu ngongaphezulu.
lisale ngokuthula

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
This site is private and there are no commercial purpose.