Vietnamese

LK banner 2016

14:41:17
 31/07/2021

Xin chào,

Bảy mươi nghìn năm trước, có hai lục địa lớn trên thế giới, chúng sụp đổ và chìm xuống đại dương.Những lục địa trên trái đất ngày nay là phần đất liền nổi lên sau vụ sụp đổ.Sau khi hai lục địa lớn này chìm xuống, những người sống sót rải rác khắp các lục địa mới của thế giới.Cuộc sống lại bắt đầu.Những con người ấy đã trải qua những ngày khó khăn và đã sống cách biệt nhau trong hàng nghìn năm.

Những người bị tách ra sau vụ sụp đổ đã lập những ngôi làng, thị trấn, thành phố và chính phủ riêng trên vùng đất của họ và xây dựng nền văn minh riêng phát triển theo thời gian.Và ngày nay, nền văn minh mà nhân loại đã đạt đến thể hiện khoảng cách mà loài người đã trải qua trong bảy mươi nghìn năm.

Sự phát triển của thế giới và sự tiến hóa của thực vật, động vật và con người trên trái đất bị chuyển đổi và tổ chức lại theo chu kì bảy mươi nghìn năm một lần.Ngày nay, cùng với sự tan băng ở các cực, thế giới đang chuẩn bị cho một bước chuyển biến lớn và đang nhanh chóng tiếp cận giới hạn thời gian dành cho nó.Khi băng ở các cực tan hết, thế giới sẽ tự chuyển đổi hoàn toàn và tự tổ chức lại.

Nhưng quan trọng hơn là những thông tin về lý do tồn tại sự sống trên trái đất, vì sao sự sống bắt đầu, vì sao kết thúc; cũng như vì sao phải bắt đầu lại sau khi kết thúc. Những thông tin này vẫn còn là bí mật cho đến ngày nay và có giá trị to lớn hơn cả sự chuyển đổi của thế giới.

Trang cá nhân này tồn tại để truyền tải những thông tin quan trọng về tương lai của thế giới và loài người.Bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin mà bạn có thể cần trong một quyển sách mang tên The Divine order and the Universe (Tạo hóa và Vũ trụ) – một món quà được trao cho loài người bởi những sinh vật ngoài hành tinh.Vì mọi người đều có quyền được học, nên bạn không cần phải đăng ký thành viên.

Thân mến

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.

Đây là trang web cá nhân và không hoạt động nhằm mục đích thương mại.