Makaleler

LK banner 2016

09:26:31
 2/06/2020

          Dünyaya verilen son bilgilerde, “ruh bir madde ile iştirak eder. Beden denilen şuurlu madde halini husule getirir. Ondan sonra ruh artık tamamen o bedenin şartlarına bağlanır” cümlesi kullanılmıştır. Ruhların beden şartlarına nasıl bağlı kaldıklarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.
          Varlıkların gerçekte ne olduklarından, nasıl meydana getirildiklerinden ve nasıl bir zaman ve mekana bağlı olduklarından, ayrıca içinde bulunduğumuz alemin maddelerini nasıl meydana getirdiklerinden ve yönetmeye başladıklarından daha evvel bahsedilmişti.

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, bu gün dünya hayatında yaşadığımız her türlü ruh halleri için ‘dünyanın en seyyal maddi imkanlarının tezahürlerinden başka bir şey değildir’ ifadesi kullanılmıştır. Yani bu dünyanın ince ve akışkan maddeleriyle yaşanan ruh hallerinin aslı yukarıya dayanmakta veya arka planda kalmaktadır.

         Yaşanan bu hal ve durumlarla birlikte, birbirinden farklı ruh halleri içerisinde bulunan bütün insanlar, yine birbirinden farklı bir bilgi, bir idrak ve bir vicdan denge seviyesi içerisinde bulunmaktadırlar.

         Dünyaya verilen son bilgiler bir senteze tabi tutuldukları takdirde, insanların dünya hayatıyla ilgili gerçeklik algısına farklı bir boyut kazandırdığı rahatlıkla fark edilecektir. Çünkü bugün dünyada yaşanan her türlü ruh hallerinin yanı sıra insanların his ve fikirlerine dayalı bütün değerlerin, inceliği ve akışkanlığı artan madde fonksiyonları oldukları açıkça belirtilmiştir ve bu bilgiler realite haline gelmeye başlamıştır.

         Bununla birlikte, dünyada yaşayan her insan bedenini dolaylı yollardan kullanan birer varlıklarının bulunduğu, ve bu varlıkların da her hareketlerinin, her kıpırdanışlarının kendilerinden olmayan durumları ifade ettikleri de açıkça belirtilmiştir. Dünya hayatının gerçeği ile ilgili, insanlığa hediye edilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Sayısız alemlerin meydana getirdiği kainatta, sayısız nebülözlerin meydana getirdiği hidrojen aleminde, bir iğne ucu kadar yere sahip olan dünyada ve her yerde, yüksek prensip ve mekanizmalar dışında her şey bir değişim içerisinde bulunmaktadır.

         Dünyada doğan, büyüyen, gelişen, yeşeren her şey bir zaman sonra aslına dönmektedir. Dünya, bu zenginlikleriyle bu alemde yalnız da değildir. Astronomik boyutlara sahip hidrojen aleminin uzak köşelerinde, dünyaya benzeyen, sayısı bilinmeyen gezegenlerde yaşayan türlü bedenler de bir zaman sonra aslına dönmektedir. Bu bilgiler, dünyaya hediye olarak verilen bilgilerin sentezinden doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Aslına dönen maddeler ve madde olmayan durumlar hakkında biraz bahsedelim.

         İyilik kötülük kavramları insanlık aleminde ortaya çıkan kavramlardır ve dünya realitelerine göre de değişmektedir. Bu kavramların insanlık aleminde nasıl ortaya çıktığını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Dünyada bir insan bedenine bağlanacak olan her varlığın birbirinden farklı bir gelişmişlik seviyesi bulunmaktadır. Bu varlıkların hayat planları mevcut gelişmişlik seviyelerine ve dünya imkanlarına göre değişmektedir.

         Gerek dünya bilgilerinin geçici olarak şuur dışında bir araya toplanması, gerek öz varlıklara ait mevcut bilgilerin artırılması, birbirinden farklı çalışan kıyas mekanizmalarıyla gerçekleşmektedir. İnsanların öz varlıklarına ait öz bilgilerin elde edilmesinde çalışan kıyas mekanizması, her dünya hayatının sonunda bir kez kullanılmaktadır.

         Varlıklar, sahip oldukları öz bilgilerle yeni dünya bilgilerini kıyas edebilmeleri için bedenlerini terk etmekte ve spatyom ortamlarına geçmektedirler. Yani varlıklar dünyadaki bedenlerini terk edince tek başlarına kalmakta ve yardımcı varlıkları da bu iş için gerekli her türlü önlemi almaktadır.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.