Makaleler

LK banner 2016

09:11:32
 2/06/2020

         Tekamül ihtiyacıyla kainata gelen bütün ruhların, çok uzun, bir madde hareketlerine alıştırılma süreci bulunmaktadır. Ruhların bu süreç içerisinde, yani pasif tekamül hazırlığı safhalarında iken, her biri doğrudan doğruya birer atoma bağlı bulunmaktadırlar. Ruhların bağlı oldukları bu atomlar, üniteden gönderilen tesirlerle geliştirilirken, meydana gelen hareketler de aynı zamanda ruhlarda, içgüdü diyebileceğimiz kabiliyetleri uyandırmaktadırlar. Atomlar geliştirilip son hallerini alırken, ruhlar da pasif tekamül hazırlığı safhalarının sonlarına doğru yaklaşmaktadırlar.

         Atomların geliştirilmesi, etrafına partiküller yayması ve bu yayılan partiküllerin de tekrar geliştirilmesiyle ortaya çıkan süptil maddeler, üniteden gönderilen tesirlerle gerçekleştirilmektedir.

         Öz varlıkların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantılarının nasıl kurulduğundan daha önce bahsedilmişti. Hidrojen alemiyle her hangi bir bağlantısı olan bütün öz varlıkların, bu alemle olan bütün bağlantılarının nasıl sona erdiğinden ve bundan sonraki adımlarından da biraz bahsedelim.

         Meydana getirildiği andan itibaren çok uzun bir tekamül hazırlığı safhasına başlayan bütün öz varlıklar, bir gelişmişlik sırası takip eden bütün hazırlık safhalarını da tamamladıktan sonra, bu safhaların sonuncusu olan insanlık safhasına katılmayı hak etmektedirler.

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, bir öz varlığın nasıl meydana getirildiği ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Öz varlıkların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantılarını, bu son bilgilere göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Her hangi bir öz varlığın bu alemle olan ilk bağlantısı, topraktan yeni çıkmış her hangi bir çiçekle, böcekle, hayvanla veya dünyaya yeni doğmuş bir insanla birlikte ilk kez kurulmuş olmamaktadır. Bütün öz varlıkların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantıları, insanların hesap edemeyecekleri kadar uzun zamanlar öncesine dayanmaktadır. Ruhların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantıları ise, henüz bir öz varlığa sahip olmadan evvel kurulmuş olduğu için, çok daha eskiye dayanmaktadır.

          Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerin genel bir değerlendirmesini yapmış olanlar, dünya hayatında ortaya çıkan bütün güzelliklerin aslında ruhlar aleminde meydana gelen çok daha geniş ve kapsamlı durum ve davranışların birer karşılığı olduğu bilgisini hemen hatırlayacaklardır.
          Dünyada daima arzu edilen ve yaşanan bütün güzelliklerin nereden kaynaklandığını, ve amaçla meydana getirildiklerini dünyaya verilen bu son bilgilere göre kısaca ve genel olarak ifade etmeye çalışalım.
          İnsanların idrakleri dışında kalan ruhların tekamül ihtiyaçlarının sonsuz olduğundan ve bu ihtiyaçların birbirinden farklı sonsuz kainatlarla karşılandığından daha önce bahsedilmişti. Sonsuz sayılardaki ruhlarla sonsuz sayılardaki kainatların üzerinde, ilahi bir kudretin varlığından da bahsedilmiş ve bu kudrete de sembolik bir isim verilerek asli prensip denmişti.

         Üzerine basıp geçtiğimiz toprak, etrafımızda gördüğümüz ağaçlar, özenle büyütmeye çalıştığımız çiçekler, her yerde ortaya çıkan yabani otlar, küçük büyük tüm hayvanlar ve bunlarla birlikte yaşayan bütün insanlar, ruhlara hizmet etmek amacıyla vazife planlarına hazırlanan, çeşitli tekamül seviyelerine sahip süptil alemlerdeki öz varlıkların bu alemde bulunan türlü çeşit bedenleri olmaktadır.

         Çeşitli tekamül seviyelerine sahip öz varlıkların, basitlikten başlayıp karmaşıklığa doğru bir sıra takip eden ve çeşitli safhaları meydana getiren dünyadaki bu bedenleri kullanmaları, ruhların tekamül ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır.

         Sebep sonuç yasasına bağlı olarak meydana gelen veya getirilen çeşitli olaylar içinde yaşamak, insanların dünya realitelerini meydana getirmekte ve bu realiteler de o insanların dünya hayatlarının sonunda öz varlıklarının öz bilgilerini artırmaktadır. Fakat, varlıkların öz bilgileri tek bir dünya hayatıyla veya tek bir dünya realitesiyle ruha hizmet edecek bir düzeye ulaşamamaktadır.

         Dolayısıyla varlıklar, öz bilgilerini makul bir düzeye ulaştırabilmek için, aşağıdan yukarıya doğru bir sıra takip eden ve tek bir realiteymiş gibi kabul edilen, birbirinden farklı dünya realitelerini ayrı ayrı yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bunun için de varlıklar, her realite için yeni bir dünya hayatı planı hazırlamakta ve yüzlerce kez bedenlere bağlanmaktadırlar, yani dünyaya doğmaktadırlar.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.