Makaleler

LK banner 2016

10:05:37
 2/06/2020

Varlığın insan bedenini bırakmasından önce, o bedeni nasıl kurduğunu kısaca hatırlatalım. Varlık, binlerce beyin hücresi varlığının manyetik alanlarına tesirler gönderir. Diğer varlıkların yardımlarıyla onların dünyada beden kurmalarını sağlar. Kurulan bu hücre bedenler sadece beyin organını oluşturur. Beyni oluşturan bu önder hücreler, sinir sistemini de kurar. Bu yoldan uzanarak diğer organları da oluştururlar. Birçok organ oluşmaya başlayınca, yani beyin hücrelerinin faaliyeti yoğunlaşınca, varlık, bu beyin hücrelerinin varlıklarının manyetik alanına gönderdiği tesirleri artırır.

Varlığın insan bedenini kurmasından önce, bitki ve hayvan bedenleriyle ilişkisini kısaca hatıratalım.

 

En basit Bitki hücrelerini kurarak kendisine bir beden yapan varlık, bu bedeniyle bitkinin değişik yerlerinde yaşamaya başlar. Yeterli tecrübeden sonra bitkinin diğer hücrelerine de ha- kim olur. Bu hakimiyet, bitki hücrelerinin varlıklarının manyetik alanlarına hakimiyettir. Bu durum, en gelişmiş bitkilere kadar sürer ve bitkiler aleminin tecrübesini kazanır. Yarı süptil alemde pratik hazırlıklarına devam eden varlık, tekrar gelip daha gelişmiş ve karmaşık hücreleri kurarak basit hayvan bedenlerinde tecrübelerine başlar.

Varlığın ilk hareketlerinden önce, varlığın nasıl oluştuğunu kısaca hatırlatalım.

 

Asli prensipten çıkan tesirler ruhların yakaladığı madde parçalarının ortasına inerek ilk basit atomu oluştururlar. Bu basit atomun gelişen her türlü versiyonu, uzayda her ne varsa onların yapıtaşlarını oluştururlar. Bu atomun gelişimi devam ederek hidrojen atomu seviyesine gelir. Sonraki safhaları temeli hidrojen olan materyaller meydana gelir.

Varlığın oluşumu uzun bir süreçte meydana geldiği için bu olayı en baştan alarak kısaca hatırlatalım.

 

Ruhların üzerinde bulunan ilahi kudret, ruhların tatbikat yapması gereken taraflarını kainata tesirler halinde yansıtır. Ruhlar kendilerinden çıkan bu tesirleriyle kainatın amorf maddelerine tutunmaya çalışır. Bu maddeler gelen tesirleri yansıtma özelliğine sahiptir ve dağınıktır. Önceleri tutunamazlar, fakat çok uzun tekrarlardan sonra ruhların bazıları bu dağınık maddenin küçücük bir parçasını tutar. Tutunca da bir daha bırakmaz. Bunu, gözünüzde zihin gücüyle bir şeyi yakalamak gibi canlandırabilirsiniz.

Düalite prensibi ve değer farklanması mekanizmasının ortaya çıkmasına sebep olan etkenlerden başlayıp, işleme şekline kadar kısaca hatırlatalım. Önce, icabın ne olduğunu hatırlayalım çünkü, maddelerin atom yapılarının bir düzen içinde hizaya sokulmalarının arkasında bu icap vardır. Kısaca icap, ruhun ihtiyaçlarıyla madde imkanlarını birleştiren asli prensip ışığının gücü, olarak ifade edilmiştir. Ruhun bu kainatta tatbikat yapması gereken tarafını, ruhun üzerinde bulunan asli prensip dediğimiz kudretin ışığı bu kainatın esas maddesi üzerine yansıtır. Bu yansıyan bir tesirdir.

Yeni bilgilerin ışığında madde tarifinin yeniden yapılması gerekir.
Tarif edildiği gibi, Madde, bütün tesirlere zemin oluşturan ve çeşitli oranlarda bu tesirlere cevap veren bir unsurdur.
Bunu açalım.
Madde, kendi kendine hareket etmez. Kendisine gelen tesirlerle ve bu tesirlerin özelliklerine göre hareket eder, ve çeşitli haller ve şekiller alır. Madem ki haller ve şekiller bu tesirlerle meydana gelir, tesirler gelmeyince o zaman bu haller ve şekiller olmaz. İşte, tesirlerin gelmediği, hallerin ve şekillerin olmadığı maddenin bu haline, amorf madde veya asli madde denmiştir.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.