Makaleler

LK banner 2016

08:46:32
 2/06/2020

         Dünyaya verilen son bilgilerde spatyom, beden bağlarından belli bir maksatla geçici olarak ayrılan insanın, kendi öz varlığına dönmesi ve çevresiyle olan bütün alakalarını kesmesi hali olarak açıklanmıştır. Kendi öz varlığı ile baş başa kalan bir insanla konuşmanın mümkün olup olmadığını yine bu bilgilere göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Bir insanın kendi öz varlığıyla baş başa bırakılmasından maksat, dünyaya ait şuur dışı bilgilerinin, öz varlığa ait şuur altı bilgileriyle karşılaştırılması, uyumlu hale getirilmesi ve öz varlığa mal edilmesi içindir.

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, ruh ve kainat durumları anlatılırken, sonsuz sayıdaki kainatların nasıl bir durumda bulundukları hakkında da bazı bilgiler verilmiştir. Bu konuda verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Sonsuz sayıdaki kainatların her birinin asli maddelerinin, birbirinden tamamen ayrı ve farklı, birbirinden daha kapsamlı ve sonsuz varyetelere sahip olarak bir sıra takip ettiği belirtilmiştir.

         Ruh, ayna, ve kainat sembolü, ruhların yüksek prensiplerle ve kainatlarla olan durumları hakkında bir bilgi verebilmek için kullanılan sembollerdir. Kainatlar üstüne ait bu durumlar hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Sonsuz sayıdaki kainatların ve sonsuz sayıdaki ruhların üzerinde, her ikisini de hakim yüksek prensipler bulunmaktadır, ve bu yüksek prensiplere sembolik bir isim verilmiş ve asli prensip denmiştir.

         Son realite bilgilerinde, dünyada iken öz idrakin genişlemesi, varlığın ‘araç olarak kullandığı beyne bağlı durumlarının karmaşıklaşması, zenginleşmesi ve yüksek ince madde hallerine doğru yeni oluşumlara sahip olmasıyla alakalı’ olduğu ifade edilmiştir. Beyne bağlı durumların nasıl yeni oluşumlara sahip olduğunu yine bu realite bilgilerine göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         İdrakin beyinde meydana gelen molekül hareketleri olduğundan, ve bunun dışında çeşitli madde bileşenlerinden meydana gelen hareketlerin de olay olduğundan daha evvel bahsedilmişti. Olayların sebep prensibine göre meydana geldiğinden ve idraklerin de bu prensibe uyum sağlayabildiği ölçüde geliştiğinden de bahsedilmişti.

         Dünyaya verilen son bilgilerde, idraklerin kainattaki sebep prensibine uyum sağlayabildikleri ölçüde geliştikleri, uyum sağlayamadıkları ölçüde de geri ve basit durumlarda kaldıkları belirtilmektedir. Bunun için de sebep prensibine henüz uyum sağlayamayan ve elini ateşle yakıp duran çocuk olayı örnek olarak verilmiştir. Fakat bu olayın versiyonunu büyüterek görmeye çalışmak gerekir. Doğal olarak yaşanan ve yaşanması gereken bu hareketlerin arka planında nelerin olup bittiğini verilen bilgilere göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Kainatın tüm madde ve varyasyonları, sebep sonuç zincirine bağlı olarak meydana geldiği gibi, hidrojen aleminin çok küçük bir parçası olan dünya maddeleri ve bu maddelerden yayılan enerjilerde meydana gelen ve olay adı verilen hareketler de sebep sonuç zincirine bağlı olarak meydana gelmektedirler.

         Dünya maddeleri, ünite tarafından gönderilen esasi tesirlerle, çeşitli derecelerde geliştirilmiş atomların manyetik alanlarına, çeşitli seviyelere sahip varlıkların gönderdikleri tali tesirlerle meydana getirilmektedir. Yani dünya maddelerinin ortaya çıkması bir sonuç, tali tesirler veya bu tesirleri gönderen varlıklar da sebep olmaktadır.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.