Makaleler

LK banner 2016

08:25:28
 2/06/2020

         Vazife planlarına sadece dünya okulundan mezun olan varlıklar katılmamaktadır. Hidrojen aleminde bu dünyanın yaptığı fonksiyonu yerine getiren daha başka dünyalar da bulunmaktadır. O dünyalardan mezun olan varlıklar da vazife planlarına katılmaktadırlar.

         Onların katıldığı vazife planları, kendi sistemleriyle vazifeli olsalar da, tüm vazife planları kainat idare mekanizmasına yani üniteye bağlı olarak vazife yapmaktadırlar. Dolayısı ile vazife planlarına katılmanın şartları, bu planlara diğer dünyalardan katılacak olan varlıkları da kapsamı içerisine almaktadır.

         Önce kısa bir yolculuk hikayesi yaratıp, sonra da dünya hayatıyla ilgili gerçeklerden birisini hatırlatalım.

         Birbirlerini çok yakından tanıyan bir gurup insan, ara sıra turlara katılarak seyahate çıkmaktadırlar. Bu seyahatler uçakla yapılmaktadır ve çok uzun süren uçuşlardan sonra da geri dönülmektedir. Bu turlara rezervasyon yaptıran herkes katılabilmektedir yani hiçbir engel bulunmamaktadır. Birbirlerini çok iyi tanıyan insanlar, aynı tura katılmak için ayrı ayrı rezervasyon yaptırmış, biletlerini almış ve uçağın kalkış gününü beklemektedirler. Kalkış günü gelir ve herkes kendi evinde yolculuk için hazırlıklarını yapmaya başlar. Kendi özel eşyalarını hazırlarlar, evraklarını kontrol ederler ve hava alanına doğru yola çıkarlar.

         Kalkış saati gelir, hepsi uçağa alınır ve koltuklarına otururlar. Uçağa ne maksatla bindiklerini ve kimin kim olduğunu hepsi de bilmektedir. Uçağın kapıları kapatılır, cep telefonları da kapatılır ve yolcuların dış dünyayla bütün bağlantıları kesilir. Uçak pistin başına doğru yavaş yavaş ilerler ve hız alıp havalanır. Uçağın havalanmasıyla birlikte bütün yolcular hafıza kaybına uğrarlar ve neden o uçakta bulunduklarını hatırlamazlar.

         Ruhlara bağlı varlıklar, insanlık safhasına ilk kez adımlarını atarlarken, her birisine vazifeli planlar tarafından bir yardımcı varlık atanmaktadır. Yardımcı varlıklar, dünya okulunu çok uzun zamanlar önce tamamlamış ve vazife planlarının alt kademelerinde ilk vazifelerini almış olan varlıklardır. Bütün vazife planları ve bu planlara bağlı olan bütün vazifeli varlıklar, en alt kademelerinden en üst kademelerine kadar büyük bir organizasyon sistemi içerisinde bulunmaktadırlar.

         İnsanlık safhasına ilk kez adımlarını atan varlıkların, dünyada bir bedene bağlanmadan evvel, dünya hayatına ait bir plan hazırlamaları gerekmektedir. Fakat bu varlıkların idrakleri bir dünya hayatı planı hazırlayacak kadar gelişmemiştir. Hiçbir tecrübeleri de bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu varlıkların dünya hayatıyla ilgili planlarını ilk zamanlarında yardımcı varlıkları hazırlamaktadır.

         Vazife planları ruhun aktif olarak tekamül etmeye başladığı çok önemli bir safhadır. Dünyadan sonra, yani hidrojen aleminin üzerinde başlayan vazife planlarına direkt geçilebilir fakat, vazife planlarına geçiş sadece dünyadan gerçekleşmemektedir. Hidrojen alemini meydana getiren sayısı bilinmeyen nebülözlerde dünyaya benzeyen milyarlarca gezegen bulunmaktadır, ve bu milyarlarca gezegenlerden de milyarlarca varlık vazife planlarına geçmektedir. Onun için bu konuya geniş bir açıdan bakarak değerlendirmek gerekir. Her hangi bir safhadan üst bir safhaya geçişlerle ilgili verilen bilgilerden bazılarını değişik bir tarzda kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Hidrojen alemi, vazife hazırlığının tüm safhalarını içinde bulunduran çok büyük ve çok geniş bir alemdir. Varlıklar, hidrojen aleminin hangi safhalarında bulunurlarsa bulunsunlar, içinde bulundukları safhaları bir üst safhaya bağlayan yarı süptil bir alemleri bulunmaktadır. Kendi safhalarını tamamlayan varlıklar, kendileri için tamamen yabancı olan üst bir safhanın şartlarına alışabilmeleri için, kendi safhalarını üst bir safhaya bağlayan kendi yarı süptil alemlerine geçmektedirler.

         Tekamül ihtiyaçlarını karşılamak üzere kainat maddelerine ilk kez bağlanan ruhlar, pasif bir tekamül safhası içerisinde bulunurlarken, herhangi bir çaba veya gayret göstermemektedirler. Ruhların bağlı oldukları ilk maddeler, daha doğrusu ilk atomlar, ünite tarafından belirlenen bir programa bağlı olarak geliştirilmektedir. Bu program dahilinde geliştirilen atomların hareketleri, ruhların sonsuz kabiliyetlerinden bir tanesini harekete geçirip eşit şekilde uyandırmaktadır. Bu konuyu biraz açalım.

         Ruhlar, amorf madde parçalarına aynı anda bağlanamamaktadırlar. Bazıları daha erken bazıları da daha geç bağlanmaktadır. Ruhların amorf madde parçalarına bağlanmasıyla birlikte meydana gelen ilk atomların geliştirilmesi de aynı anda başlamaktadır. Dolayısıyla atomlar çok farklı gelişmişlik derecelerine sahip olarak bulunmaktadırlar.

         Uzun yol hazırlığı konusunu dünyadaki yolculuğa benzeterek basitçe ifade etmeye çalışalım. Uzun yol hazırlıkları, ruhların kainat maddelerine bağlanmasıyla birlikte yavaş yavaş başlamakta, sonsuzluk kadar bir zaman sonra bu ruhların her birine birer araç hediye edilmekte, ruhlar bu araçlarını yine sonsuzluk kadar bir zaman içinde yolculuk için hazırlamaya başlamakta, araçlarını hazır hale getiren ruhlar da, bu araçlarını kullanarak yola çıkmakta ve büyük trafiğe karışmaktadırlar.

         Araçlarıyla yola çıkan ruhlar, yine sonsuzluk kadar bir zaman sonra hedeflerine ulaşmakta, hedeflerine ulaşan ruhların bu kainatta başlayan yolculukları sona ermekte, yolculukları sona eren ruhlar araçlarını terk etmekte, araçlarını terk eden ruhların yolculuğu bir sonraki kainatın şartlarıyla yeniden başlamaktadır.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.