Makaleler

LK banner 2016

10:16:56
 2/06/2020

         Tekamül ihtiyaçlarını taşıyan tesirleriyle kainatın asli maddelerine bağlanan ruhlar, pasif bir tekamül safhasını atlattıktan sonra, her birinin bağlı olduğu tesirleri birer varlığa, yani süptil maddelerden meydana getirilmiş birer topluluğa bağlanmaktadır. İki veya daha fazla ruhun tesirleri tek bir varlığa bağlanmamaktadır.

         Her ruhun tesirleri ayrı ayrı varlıklara bağlanınca, bu ruhlar amorf maddelerden ve bu maddelerden meydana getirilmiş topluluklardan da, yani içinde bulunduğumuz hidrojen aleminden de uzaklaşmış olmaktadırlar.

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, dünyada var olan her hangi bir madde bileşeninin veya dünyaya doğan her hangi bir beden türünün yada meydana gelen her hangi bir olayın, hangi sebep ve sonuçlara dayanarak meydana getirildiği tek tek ve ayrı ayrı anlatıl mamaktadır.

         Fakat, dünya hayatında canlı veya cansız olarak ayırdığımız beden veya maddelerin aslının ne olduğunun, neden var olduğunun, neye hizmet ettiğinin, veya bu beden ve maddelerle yaşanan olayların aslının ne olduğunun, nasıl meydana geldiğinin, neden yaşandığının temel bilgi ve prensipleri ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

         İnsan hayatının yakın veya uzak geçmişi, bu günü ve geleceği de dahil olmak üzere, dünyada yaşanmış ve yaşanacak bütün hal ve durumlarının gerçekte ne oldukları ve var oluş sebepleri dünyaya bir hediye olarak verilen bilgilerde açıkça belirtilmiştir.

         Bununla birlikte, insan hayatının gerçeğinin neden binlerce yıldır açıkça ifade edilmeyip insanlardan gizli tutulduğu ve neden dünyaya hediye olarak verilen bilgilerle birlikte açıklandığı da ayrıca izah edilmiştir.

         Varlıkların, her ne kadar insan gözüne görünmese de, birer süptil madde toplulukları oldukları dünyaya verilen son bilgilerde açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte, varlıkların meydana getirildiği kainat asli maddesinin temel özelliklerinin neler olduğu da açıkça belirtilmiştir. Yani varlıklar da, maddenin hiçbir zaman değişmeyen temel özelliklerini taşımaktadırlar.

         Ruhlar ise, kainat asli maddesinin zıt özelliklerini taşımakta ve kainatlar üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla varlıklar ruh değildirler. Fakat ruhları varlıklarda görmek veya varlıklara ruh olarak bakmak başka bir açıdan mümkün olabilmektedir. Bu konu hakkında verilen bilgilerden bazılarını değişik tarzlarda kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Teorisiz pratik ve pratiksiz teori, birbirlerinden ayrı tek başlarına kalınca kör ve sakat durumlar arz etmektedirler. Fakat, öyle teorik bilgiler vardır ki, mesela yüksek alemlerin kürevi mekan ve zaman durumlarıyla ilgili verilen teorik bilgilerin pratik uygulamaları, dünyanın kaba maddeleriyle yapılamamaktadır. Böyle, dünya dışına ait bazı teorik bilgilerin pratikleri kendi alemlerinin maddeleriyle, yani çok daha ince maddelerle ve ancak imajinasyonlarla yapılabilmektedir.

         Teori ve pratik, insanı taşıyan iki ayak gibi düşünülecek olursa, birbirlerini tamamlamakta ve dengeli bir ilerleme sağlamaktadır. Dolayısıyla, yüksek alemlerin kürevi mekan ve zaman durumlarıyla ilgili bazı teorik bilgiler verilirken, bu bilgilerin pratikte nasıl uygulanması gerektiği veya nasıl bir imajinasyon çalışmasının yapılması gerektiği de ayrıntılarıyla izah edilmiştir.

         Bugün dünyada hasbilik realitesinde yaşayan ne kadar insan var gerçekler bilinmez fakat, bir çok insan realitesinin bu realiteye doğru yavaş yavaş çekildiği görülmektedir. Bu durum, vicdan denge seviyelerinin üst kademelere doğru yavaş da olsa çeşitli derecelerde yükselmeye başladığını göstermektedir.

         Yükselen bir vicdan dengesi, insanların bizzat yaşadıkları veya karşılarına çıkan çeşitli olaylar karşısında, kendi idrak ve irade hürriyetleriyle vicdanlarının olumlu taraflarını tercih etmekle, yani vicdanlarının sesini dinlemekle meydana gelen iç hareketlerden sonra, olduğu yerden bir kademe daha yükselen ve huzur duyulan bir vicdan denge seviyesi olmaktadır.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.