Makaleler

LK banner 2016

10:13:05
 2/06/2020

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, bir topluluk içindeki otomatik vazifelerden bahsedilirken, bir küfecinin yaptığı iş örnek olarak gösterilmiş ve yapılan bu işin, otomatizmanın çeşitli karakterlerinden birisi olduğu söylenmiştir.

         Küfeci, sırtında taşıdığı büyük bir sepetiyle ücret karşılığı yük taşıyan hamal demektir. Küfecilerin sayıları son zamanlarda her ne kadar azalmış olsa da, bu gün aynı işi yapanların prensip olarak eski küfecilerden bir farkı bulunmamaktadır.

         Yani bir insan yakın geçmişte olduğu gibi, sırtındaki sepetiyle de yük taşısa, bu gün olduğu gibi motorlu veya motorsuz her hangi bir taşıma aracıyla da yük taşısa, sonuçta bir ücret karşılığı iş yapmakta ve topluluk için ihtiyaç duyulan bir vazifeyi otomatik olarak yerine getirmektedir.

         Son realite bilgilerine göre bütün varlıklar, çok ince madde partiküllerinden meydana getirilmiş ve enerji halini almış topluluklardır. Ruhlar ise, bu kainatla alakalı olan tekamül ihtiyaçlarını bu toplulukları kullanarak karşılamaktadırlar.

         Fakat ruhlar, birer varlığa sahip olur olmaz hemen tekamül ihtiyaçlarını karşılamaya başlayamamaktadırlar. Ruhların gerçek anlamdaki tekamül ihtiyaçları, varlıklar vazife safhalarına ulaştıktan sonra karşılanmaya başlanmaktadır.

         Dolayısı ile, ruhların bir takım hazırlık safhalarını tamamlamaları gerekmektedir ki, bu hazırlık safhalarının tamamı içinde bulunduğumuz hidrojen aleminde bulunmaktadır.

         Dünyaya hediye olarak verilen bilgilerin üçüncü bölümünde, büyük dünya devresinin sonlarına doğru meydana gelecek olan olaylar açıklanırken, kanser olaylarının da artacağı ifade edilmektedir. Kanser olaylarının artışıyla ilgili verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Bir insan varlığı, insanlık safhasını büyük bir dünya devresi içerisinde, çeşitli mekan ve zamanlar içerisinde kullandığı yüzlerce insan bedenleriyle tamamlamakta ve kendisini bir sonraki safhaya hazırlamaktadır.

         İnsan varlıkları, kendilerini bir sonraki safhalarına hazırlarlarken, kullandıkları bedenleri meydana getiren hücrelerin ve organların daha ilkel varlıkları da kendilerini bir sonraki safhalarına hazırlamaktadırlar. Bunun en açık örneğini ise kanserlerin oluşturduğu belirtilmiştir.

         Dünyaya hediye olarak verilen son bilgilerde, yukarıdan gelen tesirlerin önemi üzerinde durulurken, insan organizmasına gelen tesirlerden de bahsedilmiş ve son zamanlarda artan kanser olayları bir örnek olarak gösterilmiştir. Kanser olaylarının nasıl ve niçin meydana geldiğini verilen bu bilgilere göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Her şeyden önce, bu konunun doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, tekamül, tesirler, ve madde hakkında verilen temel bilgilerin az çok anlaşılmış olması gerekmektedir. Zira, her ne sebep gösterilirse gösterilsin, kanser veya meydana gelecek daha diğer benzer olaylar da dahil, kainatlar üstüne ait bir tekamül ihtiyacının, tesirlerle ve bir takım mekanizmalarla maddelerde ortaya çıkan sonuçları olmaktadır.

         Ruhlar doğrudan doğruya değil, tesirleriyle ve varlıklar aracılığı ile insan bedenlerine bağlanabilmektedirler. Bir ruhun neden iki veya daha fazla insan bedenine aynı anda bağlanmadığını veya aynı anda birden fazla insan bedeni meydana getirmediğini son realite bilgilerinden çıkan sonuçlara göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

     1- Kainatlar üstüne ait ruhlar, bu kainat maddelerine ilk uyum süreçlerini tamamladıktan sonra, yani pasif tekamül safhalarını tamamladıktan sonra, her biri iki veya daha fazla varlığa değil, her biri ayrı ayrı birer varlığa tesirleriyle bağlanmaktadırlar. Yani ruhlar kainat içerisinde bizzat bulunmamaktadırlar.

         Dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde idrakin, ‘sonsuz madde sistemlerini birbirine bağlayan bir kudret’ olduğu ve bu kudretin sebebinin de madde kainatının dışında bulunduğu belirtilmektedir. Ne kadar çok önemli olduğu özellikle belirtilen idrak hakkında, verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Ruhlar, pasif tekamül safhalarında iken tesirleriyle bağlı oldukları ilk atomlar, üniteden gönderilen tesirlerle geliştirilirken, meydana getirilen atom hareketleri ruhlara geri yansımakta ve bu hareketler daha sonra idrak adını alacak olan iç güdü diyebileceğimiz bir kabiliyeti uyandırmaktadırlar.

         Ruhlar pasif tekamül safhalarını tamamladıktan sonra, ünite gönderdikleri tesirlerle ruhları bağlı oldukları atomlardan koparmakta ve süptil maddelerden meydana getirdikleri topluluklara yani varlıklara bağlamaktadırlar.

Free Hit Counter (01.01.2016)

Copyright © 2016. The Last Knowledge.
Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.